SAF-T-SİDE

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu
Armut Virgül kabuklubiti (Lepidosphes ulmi) 1500 ml/100 l su
Bağ Turunçgil unlubiti (Planococcus citri) 1000 ml/100 l su
Domates (sera) Beyaz Sinek(Bemisia tabaci) 1250 ml/100 l su
Kayısı Erik koşnili(Sphaerolecanium prunastri) 1500 ml/100 l su
Kiraz Dut kabuklu biti(Pseudaulacaspis pentagona) 1500 ml/100 l su
Pamuk İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 400 ml/da
Şeftali Şeftali virgül kabuklubiti(Nilotaspis halli) 1500 ml/100 l su
Şeftali Dut kabuklu biti(Pseudaulacaspis pentagona) 1000 ml/100 l su
Zeytin Zeytin karakoşnili(Saissetia oleae) 1500 ml/100 l su
Zeytin Zeytin kabuklubiti(Parlatoria oleae) 1500 ml/100 l su
Zeytin Zeytin pamuklu koşnili (Filippia oleae) 1500 ml/100 l su
Zeytin Zeytin yarakoşnili (Pollinia pollini) 1500 ml/100 l su

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Kesinlikle kükürt içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Armutta Virgül Kabuklubitine Karşı;  Birinci ve ikinci döle karşı yapılacak yaz ilaçlamalarına karar vermek için, ilkbaharda ve temmuz başlarında yumurta açılımından önce kontrol yapılır ve 5 cm uzunluğunda bir dalda, altında canlı yumurta bulunan en az 5 adet dişi kabuğu bulunuyorsa, yumurta açılımından en geç 7-10 gün sonra en yüksek larva çıkışında ilaçlama yapılmalıdır.

Bağda Turunçgil Unlubitine Karşı; mücadele iki devrede yapılır. Birinci devre asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve unlubitin yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir. İkinci devre unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede uygulama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de uygulama yapmak zorunludur.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Domateste Beyazsinek; beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Kayısıda Erik Koşniline Karşı, kış mücadelesi yapılmadığı veya yeterli olmadığı takdirde, kışlık nimfler ergin döneme geçmeden önce (mart sonu nisan başı) yazlık bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılmalıdır. Bu dönemde de ilaçlama yapılmamış ise ilk nimf çıkışları takip edilerek, ilk çıkışlardan 10-15 gün sonra veya haraketli nimflerin çıkş oranı %60’a ulaştığında ilaçlama yapılmalıdır.

Kirazda Dut Kabuklubitine Karşı; İlaçlama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır.  İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı kiraz çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Pamuk, İki Noktalı Kırmızıörümcek; Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet canlı iki noktalı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftalide Şeftali Virgül Kabuklubitine Karşı; nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk haraketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra birinci uygulama ve ardına ilk uygulamanın etki süresi dikkate alınarak ikinci ilaçlama yapılmalıdır.

Şeftalide Dut Kabuklubitine Karşı; İlaçlama birinci ve ikinci döllere karşı uygulanır.  İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytinde Zeytin Pamuklukoşniline Karşı; zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde Zeytin Kabuklubitine Karşı; yumurtalı dişiler kontrol edilerek ve yumurtaların %50’sinin açıldığı (ikinci döl erginlerinin %70-80’i bulduğu) zaman uygulama yapılmalıdır.

Zeytinde Zeytin Karakoşniline Karşı; yumurtaların %50’sinin açıldığı devrede birinci, %90’ının açıldığı devrede ise ikinci uygulama yapılır.

Zeytinde Zeytin Yara Koşniline Karşı; zararlı görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler