SALMAN 45 SC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Anason Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 175 ml/da
Anason Sirken(Chenopodium album ) 175 ml/da
Anason Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) 175 ml/da
Anason Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 150 ml/da
Anason Sirken(Chenopodium album ) 150 ml/da
Anason Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) 150 ml/da
Anason Yabani hardal(Sinapis arvensis) 150 ml/da
Anason Darıcan(Echinochloa crus-galli) 150 ml/da
Havuç Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 150 ml/da
Havuç Sirken(Chenopodium album ) 175 ml/da
Havuç Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) 175 ml/da
Havuç Yabani hardal(Sinapis arvensis) 175 ml/da
Havuç Darıcan(Echinochloa crus-galli) 175 ml/da
Havuç Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 150 ml/da
Havuç Sirken(Chenopodium album ) 150 ml/da
Havuç Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) 150 ml/da
Havuç Yabani hardal(Sinapis arvensis) 150 ml/da
Kimyon Sirken(Chenopodium album ) 200 ml/da
Kimyon Yapışkan nakıl(Silene conoidea) 200 ml/da
Kimyon Muhabbet otu (Reseda lutea) 200 ml/da
Kimyon Pıtrak(Turgenia latifolia) 200 ml/da
Kimyon Boynuzlu yoğurt otu (Galium tricornutum) 200 ml/da
Kimyon Düğün çiçeği(Ranunculus arvensis) 200 ml/da
Kimyon Taşkesenotu(Buglossoides arvensis) 200 ml/da
Kimyon Süpürge otu = Bülbül otu(Sisymbrium altissimum) 200 ml/da
Kimyon Soda otu (Salsola ruthenica) 200 ml/da
Soğan Yabani hardal(Sinapis arvensis) 150 ml/da (arpacık)
Soğan Kazayağı (Chenopodium album) 150 ml/da (arpacık)
Soğan Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 150 ml/da (arpacık)
Soğan Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) 150 ml/da (arpacık)
Soğan Çoban değneği(Polygonum aviculare) 150 ml/da (arpacık)
Soğan Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) 150 ml/da (arpacık)
Soğan Pıtrak(Turgenia latifolia) 150 ml/da (arpacık)
Soğan Gelincik(Papaver rhoeas) 150 ml/da (arpacık)
Soğan Tatula(Datura stramonium) 150 ml/da (arpacık)
Soğan Yavşan otu (Veronica spp.) 150 ml/da (arpacık)
Soğan Farekulağı (Anagalis arvensis) 150 ml/da (arpacık)

•Bal arılarına zehirlidir. Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

•Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.

•Komşu kültür bitkilerine bulaşmamasına dikkat ediniz.

•Tıkanmış adaptörleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.

•Kullanılan alet ve edavatı diğer mücadele işlerinde kullanmadan önce bol sabunlu ve sodalı su ile birkaç kez yıkayınız.

•Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.

 

SALMAN 45 SC (Linuron 450 g/L)  Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmasına gerek yoktur. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.

LINURON:

Seçici sistemik bir herbisittir. Başlıca kökler tarafından olmak üzere yeşil aksamdan da alınır ve ksilemde taşınır.

Fotosentetik elektron transferini engeller. 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Çıkış öncesi ilaçlama: 

Ekimden sonra1-2 gün içinde yapılır. İlaçlama sırasında toprak keseksiz, ince ve tavında olmalıdır. İlaçlı alanda en az  20 gün hiçbir toprak işlemesi yapılmamalıdır. Organik maddece zengin topraklarda ilaç daha yüksek dozlarda atılabilir. Çok hafif kumlu ve killi geçirgen topraklarda ilaç kullanırken dikkatli olmalı ve düşük doz tercih edilmelidir.


Çıkış sonrası ilaçlama: 

Yabancı otların genç dönemlerinde yapılmalıdır. Toprakta birikimi söz konusu değildir. Birkaç ay içinde mikroorganizmalar tarafından parçalanır. Bunun içinde müteakip sene ekilen kültür bitkilerinde zararlı olmaz.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler