SANOMYL 20 SL

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Yeşil kurt(Heliothis armigera) 350 ml/da*(larva) 7 gün
Tütün Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) 200 ml/da (Fidelik ve tarla döneminde) (nimf-ergin) 21 gün
Tütün Tütün tripsi(Thrips tabaci) 200 ml/da (Fidelik ve tarla döneminde) (nimf-ergin) 21 gün
Tütün Yeşil kurt(Heliothis armigera) 200 ml/da (Fidelik ve tarla döneminde) (larva) 21 gün
Pamuk *Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.

-  Bal arılarına, kuşlara ve balıklara  ve diğer yabani hayvanlara zehirlidir. 
-  Bitkilerin çiçeklenme sırasında arılar aktif olduklarından bu devrede kullanmayın. 
-  Akarsulara, göllere ve herhangi bir sulama sistemine bulaştırmayınız. 
-  Boş ambalajı tekrar kullanmayın, gömün ya da  usulüne uygun imha edin. 
-  İlacı karıştırırken , tanka koyarken, uygulama yaparken veya başka bir şekilde kullanırken ilaç buhar ve sisine karşı korunmak için koruyucu elbise , gözlük ve maske kulanın. Her gün temiz elbise giyin . 
-  Kullandıktan sonra , yemek yemeden ve sigara içmeden önce vücudun ilaç ile temas eden yerlerini yıkayın. 
-  Uygulama sırasında ve bulaşma tehlikesi olduğunda hayvanları ve korumasız insanları uygulama sahasından uzak tutun.

Sanomyl 20 SL  yüksek asit ve kireç , bordo bulamacı gibi alkali olanlar dışında  bir çok zirai mücadele ilaçları ile karışabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir. Karışım hazırlanırken önce Sanomyl 20 SL  ilaçlama tankına konulmalıdır.
METHOMYL:
Kontak ve mide etkili  sistemik insektisit ve akarisit.
Kolinesteraz inhibitörü.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

Sanomyl 20 SL traktörle çekilen pülverizatör ve sırt pülverizatörleri ya da kaplama uygulama yapan uygulama aletleri ile kullanılabilir. Ev bahçelerinde kullanmayın. Haşereler ilk görüldüğünde tavsiye edilen dozlarda uygulama yapılır.

Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Sanomyl 20 SL ugulamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken uygulama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Sanomyl 20 SL herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilir. Sanomyl 20 SL pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan birçok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan uygulama neticesinde oluşan kızarıklık masülü azaltmaz. Laboratuar ve tarla denemeleri Sanomyl 20 SL’nin Yeşilkurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir. Bir sezonda aynı aynı yerde Sanomyl 20 SL ile 2’den fazla uygulama yapmayınız.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler