SANOMYL 90 SP

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Yeşil kurt(Heliothis armigera) 80 g/da* (larva) 7 gün
Tütün Şeftali yaprak biti(Myzus persicae) 55 g/da(nimf ve ergin) Fidelik döneminde 14 gün
Tütün Thrips(Thrips tabaci ) 55 g/da (nimf ve ergin) Fidelik döneminde 14 gün
Pamukta *Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde kullanılmaz.   

 

Sanomyl 90 SP suda eriyebilir toz formülasyonda pamuk, tütün, soyada çeşitli zararlılara karşı kullanılan bir insektisittir.

Sanomyl 90 SP ile zararlılar ekonomik zarar seviyesine ulaştığında tavsiye edilen dozlarda uygulama yapılmalıdır. Sanomyl 90 SP’yi sadece tarımsal üretim amacıyla aşağıda belirtilen ürünlerde kullanın, ev bahçelerinde veya başka bir amaç için kullanmayınız.

Sanomyl 90 SP yüksek asit ve kireç, bordo bulamacı gibi alkali olan bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir karışımla denenmelidir.
METHOMYL:
Kontak ve mide etkili  sistemik insektisit ve akarisit. 
Kolinesteraz inhibitörü. 
.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamukta yeşilkurta karşı, rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır ve 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir. Pamuk bitkisi susuzluktan dolayı pörsümüş iken Sanomyl 90 SP uygulamalarından sonra bir miktar kızarma görülebilir. Kızarıklığa mani olmak için pamuk bitkisi pörsümüş iken uygulama yapılmaması tavsiye edilir. Düşük dozlarda Sanomyl 90 SP herhangi bir renk değişikliğine sebep olmaz ve böylece mevsim boyunca birçok defa kullanılabilr. Sanomyl 90 SP pamuğun bütün büyüme devrelerinde kullanılabilir, fakat mevsim sonunda pamuğun olgunlaşmasından dolayı daha fazla kızarıklık görülebilir. Daima tavsiye edilen dozlarda kullanın. Dünyada yapılan bir çok denemelere göre 7-15 gün aralıklarla yapılan uygulama neticesinde oluşan kızarıklık masülü azaltmaz. Laboratuar ve tarla denemeleri Sanomyl 90 SP ’nin yeşilkurt yumurtalarına karşı ovisit (yumurta öldürücü) etkisi olduğunu göstermiştir.

Tütünde şeftali yaprakbitine karşı, bir yaprakta ortalama 25 adet nimf-ergin görüldüğünde uygulamaya geçilmelidir. Fide döneminde zararlı görülünce uygulama yapılır.

Tütünde tütün tripsine karşı, yaprak başına ortalama 5 tütün tripsi görüldüğünde uygulama yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler