SAVAŞAN 5 SG

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Bağ salkım güvesi (Lobesia botrana) 25 g/100 l su larva 14 gün
Biber (sera) Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) 30 g/da larva 7 gün
Domates (sera) Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 30 g/100 l su larva 7 gün
Hıyar (sera) Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) 30 g/100 l su larva 7 gün
Karanfil (Kesme karanfil) Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) 30 g/100 l su larva
Karanfil (Kesme karanfil) Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 30 g/100 l su larva
Kornişon (Sera) Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) 30 g/100 l su larva 7 gün
Pamuk Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 40 g/da larva 7 gün
Patlıcan (sera) Pamuk yaprak kurdu(Spodoptera littoralis) 30 g/100 l su larva 7 gün

Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

SAVAŞAN 5 SG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 6 olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SAVAŞAN 5 SG ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.  Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 6 harici) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Büyük miktarda karışım yapmadan önce fiziki karışa bilirlik testlerinin yapılması gerekir.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulana makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

İlacın özellikleri ve etki şekli: Emamectin Benzoate, yapraklarda beslenen Lepidopter larvalarına yüksek derecede etkili olup larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Maksimum larva ölümleri üç ila dört gün içinde gerçekleşir. SAVAŞAN 5 SG güçlü bir mide zehir i olup kontak etkiye de sahiptir. Organik fosforlu, sentetik pretroitler ve IGR’lara dayanıklılık kazanmış zararlılara karşı etkilidir.

Bitki Tahammülü: Tavsiyelere uygun kullanıldığında tavsiye edildiği bitkiler tarafından iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

Kullanma şekli:

Biber, Hıyar, Kornişon, Patlıcan ve Karanfilde - Pamuk Yaprak Kurdu: Arazide köşegenler yönünde yürüyerek, 100 bitkide 1-2 yeni açılmış yumurta paketi veya 4-5 larva görüldüğünde zararlı ile mücadele gereklidir.

Domates - Yeşilkurt: Tarlaya köşegenler yönünde girilip, tarlanın büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, sap, meyve ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5’i bulaşık bulunmuş ise mücadele gereklidir.

Bağ - Salkım Güvesi: Salkım güvesi uygulama zamanları tahmin-uyarı sistemine göre belirlenir. Larvisit uygulama için tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp, düşmeye başlamalı, etkili sıcaklıklar toplamı          1.dölde 120 gün-derece, alacakaranlık sıcaklıkları üst üste 2 gün 15 oC ve üzerinde olmalı, bu durum ilerleyen günlerde de devam etmelidir. Etkili sıcaklık toplamı 2.dölde 520 gün-derece, 3. dölde 1047 gün-derece ’ye ulaşmalı, asma fenolojisi 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2.dölde koruk, 3. dölde tatlanma başlangıcı döneminde olmalıdır. İlk larva çıkışı görüldüğünde uygulamaya karar verilir. Her döle bir uygulama yapılır.

Pamuk -  Yeşilkurt: Rastgele seçilen 3 m sıra uzunluğundaki tüm bitkiler kontrol edilerek yeşilkurt yumurta ve larvaları sayılır. 3 m’lik sıra uzunluğunda ortalama 2 larva bulunduğunda uygulamaya karar verilir. Uygulamalar larvalar dağılmadan ve larvalar daha ileri dönemlere geçmeden yapıldığında sonuç daha iyi olacağından ilaçlama zamanına özen gösterilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler