SERASTAR

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) 150 ml/da
Çeltik Darıcan(Echinochloa crus-galli) 150 ml/da
Çeltik Kız otu(Cyperus difformis) 150 ml/da
Karanfil Kazayağı (Chenopodium album) 400 ml/da
Karanfil Semizotu(Portulaca oleracea) 400 ml/da
Karanfil Farekulağı (Anagalis arvensis) 400 ml/da
Karanfil Serçe dili (Stellaria media) 400 ml/da
Karanfil Yabani hardal(Sinapis arvensis) 400 ml/da
Karanfil Eşek marulu(Sonchus spp.) 400 ml/da
Karanfil Darıcan(Echinochloa crus-galli) 400 ml/da
• Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
•Depoda başka ilaçlarla karışmasına mani olunuz.
•Tohum yatağı iyi hazırlanmalı, toprak ince ve keseksiz olmalıdır.
•Toprak rutubetinin iyi olması gereklidir.
•Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz ve başka amaçla kullanmayınız.
 

SERASTAR (Oxadiazon 250 g/L) diğer ilaçlarla karıştırılarak kullanılmaz.

OXADIAZON:
Seçici kontakt bir herbisittir. 
Protoporphyrinogen oxidase inhibitorüdür. 

Gerekli miktardaki SERASTAR (Oxadiazon 250 g/L) az bir miktar suyla ayrı bir kapta önce  karıştırılır. Yarısına kadar su doldurulmuş ilaçlama tankına ilave edilerek karıştırılır ve tank suyla  tamamlanır. Daha sonra ilaçlamaya geçilir.

İlaçlama aletinin deposu su ile doldurulur. İlaçlama yapılacak sahaya dolaştırılır ve ne kadar su gideceği hesaplanır. Önerilen dozda SERASTAR (Oxadiazon 250 g/L) hesaplanan su ile karıştırılıp ilaçlamaya geçilir.

Dekara en az 50 L. su kullanılmalı ve toprak yüzeyi tamamen ıslatılmalıdır. İlaçlamayı izleyen günlerde toprak yüzeyindeki film tabakasının bozulmaması için toprak işlenmemeli ve nemli bulundurulmalıdır. Bu itibarla damla sulama düzeni yoksa sulamalarda süzgeç kullanılmalıdır. Karanfil: Dekara en az 50 L. su kullanılmalı ve toprak yüzeyi tamamen ıslatılmalıdır. İlaçlamayı izleyen günlerde toprak yüzeyindeki film tabakasının bozulmaması için toprak işlenmemeli ve nemli bulundurulmalıdır. Bu itibarla damla sulama düzeni yoksa sulamalarda süzgeç kullanılmalıdır. Çeltik: İlaç çeltik ekiminden önce çıkış öncesi olarak doğrudan toprak yüzeyine uygulanır. Toprak yüzeyi düzgün bir biçimde ilaçlanmalı, devamında çeltiğin ekimine hazırlık için tavalara su verilmelidir. Daha sonra çeltik ekimine geçilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler