SKYNER

SKYNER

SKYNER

Fungisit

WP (Islanabilir Toz)
Chlorothalonil + Bakır Oksiklorür (Metalik Bakır)

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Mildiyö(Plasmopara viticola) 250 g/100 l su 21 gün
Domates Erken yaprak yanıklığı(Alternaria solani) 300 g/100 l su 14 gün
Domates Mildiyö(Phytophthora infestans) 250 g/100 l su 14 gün
• Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
• Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız.
• İlacı kendi ambalajında , ağzı kapalı olarak saklayınız.
• Boş ilaç ambalajlarını başka herhangi bir gaye ile kullanmayınız.
• Usulüne göre imha ediniz.
• İlacı ambalajlarında kapalı olarak muhafaza ediniz.

SKYNER (Chlorothalonil+Bakır oksiklorür %25+25) Alkali bitki koruma ürünleri, cıva içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Ön karışım yapılarak denenmek şartıyla diğer bitki koruma ürünleri ve insektisitlerle karıştırılabilir. Ön karışım denemesinde karışımın fiziksel görünümünde bir bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız. Ön deneme yaparak fiziki uygunluğu ve fitotoksisiteleri tespit etmeden emülsiyon (sıvı) formülasyonlarla kullanılmamalıdır. Diğer maddeler ilave edilmeden önce SKYNER (Chlorothalonil+Bakır oksiklorür %25+25)  ilaçlama aletinin deposu içinde iyice karıştırılmalıdır.
CHLOROTHALONIL:
Sistemik olmayan koruyucu yeşil aksam fungisitidir. Glikoz ve enerji üretimini, mantar öldürücü etkisi ile bozar. 

COPPER OXYCHLORIDE: 
Kontak  ve koruyucu etkili bir fungisittir. Mantar sporları çimlenmeye başlamadan önce, ilaç yeşil aksam üzerinde olmalıdır. 
Bakır iyonları büyüdükçe pasif fungal ve bakteriyel sporlar tarafından absorbe edilir. Bakır bir kez emilince ,  patojen organizmaların enzim sistemlerini bozar. 


BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ mildiyö: İlk uygulamaya sürgünler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki uygulamalar 1. İlacın süresi ve hastalığın gelişme durumu, meteorolojik faktörler göz önüne alınarak 14 gün ara ile ilaçlama yapılır.
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

Domates mildiyö: İlaçlı mücadeleye çevredeki domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin altında beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Domates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilacın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler