SOLEMNITY

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Antep Fıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 50 g/100 l su -
Armut Karaleke (Venturia pirina) 30 g/100 l su 7 gün
Armut Armut memeli pası (Gymnosporangium fuscum) 40 g/100 l su 14 gün
Ayva Monilya(Sclerotinia linhartiana) 50 g/100 l su 14 gün
Elma Karaleke(Venturia inaequalis) 30 g/100 l su 7 gün
Elma Külleme(Podosphaera leucotricha) 40 g/100 l su 14 gün
Kayısı Çiçek monilyası (Monilia laxa) 40 g/100 l su 14 gün
Kiraz Çiçek monilyası (Monilia laxa) 40 g/100 l su 7 gün
Mandalin Kahverengi leke hastalığı(Alternaria alternata f. sp citri) 40 g/100 l su 7 gün
Nar Kahverengi leke (Alternaria alternata f.sp citri) 50 g/100 l su -
Nohut Nohut antraknozu (Ascochyta rabiei) 50 g/da 10 gün
Şeftali Çiçek monilyası (Monilia laxa) 40 g/100 l su 14 gün
Vişne Çiçek monilyası (Monilia laxa) 40 g/100 l su 7 gün

Bitki koruma ürününün özellikleri: Koruyucu ve önleyici etkiye sahip, translaminar ve lokal-sistemik olarak taşınan bir fungisittir. Spor çimlenmesini, çimlenme tüpü ve misel gelişmesini, spor oluşumunu önler. Boscalid ile Pyraclostrobin'in etkileri birleştirilerek, yüksek kontrol sağlayan ve iki farklı etki şekline sahip etkin madde içermesiyle direnç yönetimine ve IPM’e uygun bir ilaç olarak geliştirilmiştir. İyi bir kalıcı etkisi vardır.

Solemnity (%25,2 Boscalid + %12,8 Pyraclostrobin) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir. Karışımların bekletilmeden önce kullanılması tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaçlı su miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Antepfıstığında karazenk:

1. uygulama: İlk enfeksiyonların başlamasından önce yapılması gerekmektedir. 

Bu uygulama, çiçek dökümünden sonra, döllenmeyi takiben meyvelerin buğday tanesi büyüklüğüne ulaştığı devrede yapılmalıdır.

2. uygulama ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun enfeksiyon koşulları devam ettiği sürece 15 gün aralıklarla devam edilir. 

Armut karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Beyaz rozet döneminde,

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce 

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Armut memelipası:

1.uygulama: Çiçek tomurcukları patlamadan önce,

2.uygulama: Çiçekler beyaz rozet devresinde,

3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 80-90’ı döküldüğü zaman.

Genellikle 3 uygulama yeterli olmakla beraber, ilkbaharın yağışlı geçtiği iklim koşullarında, bitki koruma ürününün etki süresi (12-14 gün) dikkate alınarak yağışlar bitinceye kadar diğer uygulamalara devam edilir.

Ayva monilya:

1. uygulama: Çiçeklerin %5’i açtığı dönemde,

2. uygulama: Çiçeklerin %50’si açtığında,

3. uygulama: Tam çiçeklenme döneminde yapılmalıdır.

Elma karalekesi:

1. uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2. uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3. uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce  

4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Elma küllemesi:

1. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,

2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının %60-70’i döküldüğü dönemde,

3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece 12-14 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Kayısı-Şeftali-Vişne-Kiraz  çiçek monilyası:

1. uygulama: Çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte),

2.uygulama: Tam çiçeklenmede (%90-100) yapılır.

Şeftali ve Kayısı’da sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası:

1. İlaçlama; Çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte),

2. İlaçlama; Tam çiçeklenmede (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Mandarin kahverengi leke hastalığı:

Uygulamalara, sürgün gelişimi ve iklim özellikleri dikkate alınarak sürgünler gelişmeye başladığında yaklaşık 5-10 cm uzunlukta olduğunda ve ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. Özellikle sürgün gelişmesi döneminde büyüyen sürgün ve yaprakların yeni oluşan kısımlarının ve genç meyvenin hastalıktan korunması için 14 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir. Uygulamalara sürgün gelişmesinin durduğu, yağışların azaldığı ve sıcaklıkların arttığı ve meyvenin yaklaşık 4 cm çapa ulaştığı zaman son verilir.

Narda kahverengi leke:

1 uygulama: Çiçek tomurcukları belirginleşmeye başladığında yapılır.

2.uygulama: Taç yapraklar döküldüğünde.

3.uygulama: Meyveler yarı büyüklüğe gelince yapılır.

Nohut antraknozu: Uygulamaya ilk hastalık belirtilerinin görülmesiyle başlanır. Hastalık şiddeti ve iklim koşulları göz önüne alınarak 10 gün aralıklarla uygulamalara devam edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler