SONDELECT

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates Darıcan(Echinochloa crus-galli) 60 ml/da 28 gün
Domates Kanyaş (Sorghum halepense) 80 ml/da 28 gün
Kanola Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 70 ml/da 120 gün
Kanola Yumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa) 70 ml/da 120 gün
Kanola Delice(Lolium temulentum) 70 ml/da 120 gün
Kanola Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 80 ml/da 120 gün
Kırmızı Mercimek Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 80 ml/da 56 gün
Kırmızı Mercimek Kendi gelen arpa (Hordeum spp.) 80 ml/da 56 gün
Kırmızı Mercimek Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 70 ml/da 56 gün
Pamuk Darıcan(Echinochloa crus-galli) 75 ml/da 56 gün
Pamuk Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 75 ml/da 56 gün
Pamuk Kirpi darı (Setaria viridis) 75 ml/da 56 gün
Pamuk Yeşil kirpidarı (Setaria viridis) 75 ml/da 56 gün
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 125 ml/da 56 gün
Soğan Delice(Lolium temulentum) 60 ml/da 42 gün
Soğan Yumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa) 60 ml/da 42 gün
Soğan Kısa başaklı kuş yemi(Phalaris brachystachys) 60 ml/da 42 gün
Soğan Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 60 ml/da 42 gün
Şeker Pancarı Darıcan(Echinochloa crus-galli) 60 ml/da 56 gün
Şeker Pancarı Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 60 ml/da 56 gün
Şeker Pancarı Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 70 ml/da 56 gün
Şeker Pancarı Su ayrığı (Paspalum paspaloides) 80 ml/da 56 gün
Şeker Pancarı Kanyaş (Sorghum halepense) 80 ml/da 56 gün

SONDELECT (Clethodim 116.2 g/L) , geniş yapraklı kültür bitkilerinde çıkış sonrası olmak üzere , yabancı otların genç dönemlerinde yıllık ve çık yıllık çimensi yabancı otlarla kendi gelen (buğday-arpa) kültür bitkilerine karşı kullanılan seçici ve sistemik bir ilaçtır. Uygulamadan sonra yapraklar tarafından derhal  bünyeye alınır. Bitki içinde hareket ederek köklere kadar taşınır.

 
•Arılara zehirlidir. Balıklara az zehirlidir.
•Rüzgara karşı ilaçlama yapmayınız.
•Tıkanmış memeleri ağzınızla üfleyerek açmayınız, fırça ile temizleyiniz.
•İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz. Hazırlanmış ilacı aynı gün içinde kullanınız.
•İlaçlamada kullanılan alet ve edevatı iyice yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.
•Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak imha ediniz.
 

SONDELECT (Clethodim 116.2 g/L)   Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

CLETHODIM:
Sistemik bir herbisittir, yeşil aksama uygulanması ile beraber çok hızlı bir biçimde köklere taşınır.
Acetyl CoA carboxylase (ACCase) enzimini inhibe ederek yağ asitlerinin sentezini engeller. 
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

SONDELECT (Clethodim 116.2 g/L) , çıkış sonrası  yabancı otların genç ve aktif büyüme  dönemlerinde (2-6 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk  v.b  gibi sebeplerle  stres altında bulunduğu koşullarda  uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.


UYGULAMA ŞEKLİ:
- İyi bir kaplama ilaçlama yapacak şekilde yeterli su kullanınız. Bunun için de , ilaçlamaya geçmeden önce aletinizle kalibrasyon yapınız. Dekara 20-40 lt. su kullanınız.
- Çok yıllık otlarda sürme olması durumunda ikinci bir ilaçlama yapılabilir.
- İlaçlamadan 7 gün önce ve sonra herhangi bir toprak işlemesi yapmayınız.
- Bir saat içerisinde yağmur beklentisi var ise ilaçlamayı erteleyiniz.
- Sulama yapılan alanlarda  ilaçlamayı sulamadan 4-5 gün sonra yapınız
- İlaçlamada mümkünse yelpaze tipi meme kullanınız..

ÜRÜN ROTASYONU: Toprakta çok çabuk bozulduğundan Sondelect uygulanan tarlada bir sonraki ürün olarak her türlü kültür bitkisi yetiştirilebilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler