SOUFREX

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Arpa Kök Boğazı Çür.(Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis, Pseudocercosporella herpotrichoides) 100 ml/da 35 gün
Arpa Külleme(Erysiphe graminis) 100 ml/da 35 gün
Buğday Kök Boğazı Çür.(Fusarium culmorum, Rhizoctonia cerealis, Pseudocercosporella herpotrichoides) 100 ml/da 35 gün
Kültür mantarı Örümcek ağı hastalığı(Cladobotrium dendroides) 1,25 ml/m2 10 gün
-Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
-İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz.
-Rüzgarlı havada ilaçlama yapmayınız
-Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayınız. Usulüne uygun olarak  imha ediniz. 
 

SOUFREX (Prochloraz 450 g/L) yabancı ot ilaçları ve diğer mantar ve böcek ilaçları ile karıştırılarak atılabilir. Ancak bir ön deneme yapmadan kullanmayınız.

PROCHLORAZ:
Koruyucu ve yok edici özellikte bir fungisittir. 
Sterol demethylasyonu engeller. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Buğday ve Arpada tahıl fide yanıklığı, kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalıkları; Hastalık ilk görüldüğünde uygulama yapılmalıdır. Uygulama kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devrede koruyucu olarak yapılmalıdır.

Arpada tahıl küllemesi; Külleme hastalığının belirtileri uygun koşullarda her yıl görülebilir. Bu nedenle iklim koşulları dikkate alınarak hastalığın seyri izlenmeli, hastalığın bitkinin üst tarafına doğru ilerlediği durumlarda üst yaprakların özellikle bayrak yaprağının hastalıkla bulaşmasını engellemek amacıyla yeşil aksam uygulamasına başlanmalıdır.

Kültür mantarlarında örümcek ağı; Soufrex koruyucu özelliği olan bir bitki koruma ürünü olduğundan torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. 1. flaş sonunda tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygularken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler