SUNS 40 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Külleme (Erysiphe necator) 3 ml/100 l su 30 gün
Elma Karaleke(Venturia inaequalis) 5 ml/100 l su 30 gün
Elma Külleme(Podosphaera leucotricha) 6 m/100 l su 30 gün
Şeker Pancarı Külleme(Erysiphe polygoni) 15 ml/da 30 gün
Şeker Pancarı Yaprak leke hastalığı(Cercospora beticola) 20 ml/da 30 gün
SUNS 40 EC (Flusilazole 400 g/L) yüksek derecede ve spesifik etkili fungisitlere karşı direnç oluşma ihtimali oldukça fazladır.Bunun için farklı etki mekanizmasına sahip fungisitlerin dönüşümlü olarak kullanılmasında fayda vardır.Aynı yerde ve bir sezonda bağda ve elmada 5’den fazla, şeker pancarında ise 2’den fazla SUNS 40 EC (Flusilazole 400 g/L)  uygulaması yapmayınız.  

•Balıklara ve yaban hayvanlarına zararlıdır.
•Su kaynaklarına , çayır  ve mera ve tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmayı önleyiniz.
•İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
•İlacı yem ve gıda maddelerinden ayrı bir yerde depolayınız.
•İlaç ambalajını ateşten ve kıvılcımdan uzak bir yerde  muhafaza ediniz..
•Boş ilaç ambalajlarını başka bir amaçla kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz. 


SUNS 40 EC (Flusilazole 400 g/L) bordo bulamacı ve kireç sülfür dışında pek çok zirai mücadele ilacı ile ön karışım  testi yapmak  şartıyla karıştırılabilir.

Biochemistry Inhibits ergosterol biosynthesis (sterol demethylation inhibitor). Mode of action Systemic fungicide with protective and curative action. Its resistance to wash-off, redistribution by rainfall and vapour phase activity are important component

FLUSILAZOLE:
Koruyucu tedavi edici sistemik bir fungisittir. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

SUNS 40 EC sistemik etkili koruyucu ve tedavi edici özelliği olan bir fungisittir. Uygulamadan sonra 4 saat veya daha sonra yağan yağmur bitki koruma ürününün etkinliğini azaltmaz.

Bağ küllemesi:

1.uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,
2. uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,
3.uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,
4. ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılamaz.

Elma karalekesi:

1.uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
3. uygulama: Çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce,
4.ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulanmalıdır.

Elma küllemesi:

1. uygulama: Pembe çiçek tomurcuğu döneminde,
2. uygulama: Çiçek taç yapraklarının % 60-70’i döküldüğünde,
3. ve diğer uygulamalar: Hastalık için uygun koşullar devam ettiği sürece kullanılan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak uygulamalara devam edilir.

Şekerpancarı külleme:

Uygulamaya hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

Şekerpancarı yaprak lekesi:

Şekerpancarı erişkin yapraklarının % 5’inde birer cercospora yaprak lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler