TANGMASTER

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Çeltik Kurbağakaşığı(Alisma plantago) 3 g/da + *Yayıcı yapıştırıcı 20 ml/da
Çeltik Kız otu(Cyperus difformis) 3 g/da + *Yayıcı yapıştırıcı 20 ml/da
Çeltik Darıcan(Echinochloa crus-galli) 3 g/da + *Yayıcı yapıştırıcı 20 ml/da
Çeltik Çeltiksi Darıcan (Echinochloa oryzoides) 3 g/da + *Yayıcı yapıştırıcı 20 ml/da
Çeltik Üç köşeli sandalye sazı (Scirpus maritimus) 3 g/da + *Yayıcı yapıştırıcı 20 ml/da
Çeltik Dip otu(Lindernia procumbens) 3 g/da + *Yayıcı yapıştırıcı 20 ml/da

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Tangmaster® (% 50 Azimsulfuron) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: 

En iyi sonuç için, Tangmaster yabancı otların erken büyüme dönemlerinde (2-4 yaprak ya da 5-10 cm boyda) kullanılmalıdır. Uygulamalar dekara 20 ila 40 Litre su ve yelpaze hüzmeli meme kullanılarak yapılmalıdır. 

Uygulama:

1.Tavalardaki su çıkarıldıktan hemen sonra çamur halindeki toprağa ve yabancı otlara; ya da,

2.  Su ile dolu tavalarda suya veya yabancı otların üzerine uygulanabilir.

Eğer uygulama tavalardaki sular çıkarıldıktan sonra yapıldıysa uygulamayı takip eden 4-5 gün sonra (toprağın kurumasından sonra) tavalara yavaş yavaş su alınmalı ve bu su, peçeler (ayaklar) kapatılarak en 4-5 gün tavalarda tutulmalıdır.

Uygulama su ile dolu tavalara yapılacak ise tavalar çok derin tutulmamalı, çeltik ve darıcan yapraklarının uçları suyun biraz dışında olacak şekilde su derinliği ayarlanmalı, daha sonra peçeler (ayaklar) kapatılıp bitki koruma ürünü uygulanan su en az 4-5 gün boyunca tavalarda tutulmalıdır.

ÖNEMLİDİR: Aşağıdaki hususlara dikkat edilmezse ağaçlara ya da diğer kültür bitkilerine zarar verebilir. Meyve ağaçları ya da tavsiye edilmediği diğer kültür bitkilerinin köklerinin bulunabileceği veya bitki koruma ürününün taşınarak ya da yıkanarak ulaşabileceği sahalara tatbik etmeyiniz. Uygulama sırasında bitki koruma ürününün tavsiye edilmediği kültür bitkilerine bulaşmasına mani olunuz. Akarsu ve sulama sularına bulaştırmayınız.

GENEL BİLGİLER: Tangmaster çeltikte yabancı ot mücadelesinde düşük dozlarda kullanılan, suda dağılabilen granül formülasyonda hazırlanmış bir herbisittir.

ÜRÜN MÜNAVEBESİ: Tangmaster rezidüel etkisi kısa bir herbisittir, çeltikten sonra ekilen normal münavebe ürünlerine olumsuz etkisi yoktur.

FİTOTOKSİTE: Tangmaster tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında fitotoksik değildir.  Üründe bir zarar çıkabileceğinden Tangmaster’ı anormal hava şartları kuraklık nedeniyle baskıya veya zararlılar tarafından hasara uğratılmış bitkilere tatbik etmeyiniz

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler