TARHUNE 40 SL

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Yabani hardal(Sinapis arvensis) 100 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 4-10 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 120 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 4-6 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Horoz ibiği (Amaranthus albus) 120 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 4-6 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Kısır yabani yulaf(Avena sterilis) 120 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 4-6 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Sirken(Chenopodium album ) 120 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 4-6 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Bambul otu(Chrozophora tinctoria) 120 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 4-6 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Şeytan elması tatula(Datura stramonium) 120 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 4-6 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Köpek üzümü(Solanum nigrum) 120 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 4-6 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Zincir pıtrağı (Xanthium spinosum) 120 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 4-6 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 120 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 4-6 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Sirken(Chenopodium album ) 130 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 6-10 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Darıcan(Echinochloa crus-galli) 130 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceğinin 6-10 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Canavar otu(Orabanche spp.) 130 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 6-10 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Semiz otu(Portulaca oleracea) 130 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 6-10 yapraklı donemde uygulanır.
Ayçiçeği (IMI toleranslı) Demir dikeni(Tribulus terrestris) 130 ml/da Yabancı otların 2-5 yapraklı, Ayciceginin 6-10 yapraklı donemde uygulanır.
Bezelye Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Çoban çantası(Capsella bursa-pastoris) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Sirken(Chenopodium album ) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Şeytan elması tatula(Datura stramonium) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Hakiki şahtere(Fumaria officinalis) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Ballıbaba(Lamium amplexicaule) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Çoban değneği(Polygonum aviculare) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Yapışkan otu(Setaria verticillata) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Kuş otu(Stellaria media) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Isırgan otu (Urtica urens) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Yavşan otu (Veronica spp.) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Bezelye Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Fasulye Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Fasulye Çoban değneği(Polygonum aviculare) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Fasulye Sirken(Chenopodium album ) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Fasulye Şeytan elması tatula(Datura stramonium) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Fasulye Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Fasulye Hakiki şahtere(Fumaria officinalis) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Fasulye Yapışkan otu(Setaria verticillata) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Fasulye Köpek üzümü(Solanum nigrum) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Fasulye Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Soya Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 125 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Soya Sütleğen (Euphorbia spp.) 125 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Soya Darıcan(Echinochloa crus-galli) 125 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Soya Yapışkan otu(Setaria verticillata) 125 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Soya Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 125 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Yer Fıstığı Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Yer Fıstığı Hakiki şahtere(Fumaria officinalis) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Yer Fıstığı Yapışkan otu(Setaria verticillata) 100 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Yer Fıstığı Çoban değneği(Polygonum aviculare) 125 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır.
Yer Fıstığı Çukurova fener otu (Physalis angulata) 125 ml/da Erken cıkıs sonrası uygulanır
Yer Fıstığı Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır
Yonca Küsküt (Cuscuta spp.) 125 ml/da Yoncanın 10-12 yapraklı donemde uygulanır.

MÜNAVEBE BİTKİLERİ: Tarhune 40 SL uygulamasından sonra ekilebilecek bitkiler;

Hemen

Fasulye, bezelye, soya, yer fıstığı.

4 ay sonra

Arpa, buğday, çavdar, yulaf, darı, nohut, ayçiçeği, tütün

9 ay sonra

Mısır, patates, çeltik, pamuk

12 ay sonra

Kolza, şeker pancarı ve diğer bitkiler

 

DİRENÇ YÖNETİMİ

Tarhune 40 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B 2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Tarhune 40 SL’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B 2 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Etki Şekli: İlaç bitkilerin sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkilerin her tarafına taşınır.  Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlerine neden olur.  

Bitkilerin ve yabancı otların çıkışından sonra, otların 1-4 yapraklı erken dönemlerinde uygulanır. Düşük basınçlı aletlerle yabancı otların yeterince ıslatılmasını sağlayacak miktarda su ile ilaçlanmalıdır.

 

Ayçiçeği: Tarhune 40 SL IMI toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde kullanılır. Sezon içerisinde tek uygulama önerilir. İyi sonuç almak için tarladaki hâkim yabancı ot türleri iyi tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır. Uygulamalar Ayçiçeğinin 4-10 yapraklı, yabancı otların 2-5 yapraklı devresinde yapılmalıdır.  Uygulamada hedef canavar otu- Orobanş ise ayçiçeğinin 6-10 yaprak döneminde olması en uygun zamandır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler