TAVLON

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates Yapışkan ot (Setaria spp.) 50-75 g/da 42 gün
Domates Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 50-75 g/da 42 gün
Domates Semiz otu(Portulaca oleracea) 50-75 g/da 42 gün
Domates Horoz ibiği(Amaranthus spp) 50-75 g/da 42 gün
Domates Kazayağı (Chenopodium album) 50-75 g/da 42 gün
Domates Demir dikeni(Tribulus terrestris) 50-75 g/da 42 gün
Patates Yabani hardal(Sinapis arvensis) 50-75 g/da 42 gün
Patates Bambul otu (Heliotropium europaeum) 50-75 g/da 42 gün
Patates Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) 50-75 g/da 42 gün
Patates Acı ot (Solanum dulcamara) 50-75 g/da 42 gün
Patates Fare kulağı (Veronica sp.) 50-75 g/da 42 gün
Patates Senelik köpek lahanası (Mercurialis annua) 50-75 g/da 42 gün
Patates Kazayağı (Chenopodium album) 50-75 g/da 42 gün
Patates Büyük pıtrak (Xanthium macrocarpum) 50-75 g/da 42 gün
Patates Demir dikeni(Tribulus terrestris) 50-75 g/da 42 gün
Patates Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 50-75 g/da 42 gün
Soya Semiz otu(Portulaca oleracea) 50 g/da (ekimden hemen sonra) 42 gün
Soya Alçak sütleğeni (Euphorbia prostrata) 50 g/da (ekimden hemen sonra) 42 gün
Soya Kırmızı köklü tilki kuyruğu (Amaranthus retroflexus) 50 g/da (ekimden hemen sonra) 42 gün
Soya Baraj otu (Diplachne fusca) 50 g/da (ekimden hemen sonra) 42 gün

Tavlon adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C1 5 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Tavlon‘un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C1 5 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

Yüksek derecede asidik ve bazik ilaçlarla karıştırılmaz.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinanın karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 

 

UYGULAMA ALETLERİNİN TEMİZLİĞİ:

İlaçlamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

PATATES

Çıkış öncesi olarak: Patates dikiminden sonra doğruca toprak yüzeyine uygulanır. Başka bir işlem yapılmaz. Hafif topraklarda 50-75 g/da, ağır topraklarda 75-100 g/da.

Çıkış sonrası olarak: Patatesler 5-10 cm boyda iken 50-75 g/da dozda kullanılır.

DOMATES

Fide ile domates yetiştiriciliğinde: Şaşırtmadan birkaç gün sonra fideler tutunca ve yabancı otların çoğu toprak yüzüne çıkınca 50-75 g/da dozda kullanılır.

Doğrudan tohumla domates yetiştiriciliğinde:

a) Çıkış Öncesi: Domates fideleri toprak yüzüne çıkmadan 30 g/da dozda uygulanır.

b) Çıkış sonrası: Domates fidelerinin 6-7 yapraklı olduğu dönemde 50-75 g/da dozda kullanılır.

SOYA: Ekimden hemen sonra uygulanır, başka bir işlem gerekmez.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler