TERDOK 080 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Buğday Yabani yulaf(Avena sterilis) 30 ml/da Dozda, tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır.

TERDOK 080 EC (Clodinafop-propargyl 80 g/L) Buğdayda yabani yulaf mücadelesinde kullanılan  yabancı ot ilacıdır.
TERDOK 080 EC (Clodinafop-propargyl 80 g/L)   dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Yabancı ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkisi  bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancı ot
boğumları ve büyüme noktalarındaki  çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir.
Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener)  metabolizmayı teşvik ederek, ilacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır.
Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

 
DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ: 
Terdok 240 EC  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması, ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı grupların ve farklı etki şekline sahip (Grup A 1 harici) herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini  geciktirir veya engeller.
 
-Balıklara zehirlidir. İlaç artıklarıyla su kaynaklarını kirletmeyiniz. Gıda ve yemleri ilaçla bulaştırmayınız.
-İlaçlama aletlerini ve koruyucu ekipmanı temiz suyla yıkayınız.
-İlaçlama aletlerini iyice süzdürerek boşaltınız.
-Temiz su ile aletin deposunu, ilaçlama çubuğunu ve memeleri 2-3 defa çalkalayınız.
Aşağıdaki usulü  takip ediniz:
-İlaçlı mahluIu ihtiyaç kadar hazırlayınız. İhtiyaç fazlası ilaçlı mahlul kalırsa on misli su ile seyrelterek ilaçlanmış araziye veya nadas araziye püskürtünüz veya bir buharlaşma çukurunda imha ediniz.
-Yıkama suyunu nadas araziye dökünüz.
-Plastik ambalajları çöp toplama alanında veya güvenli bir yerde yakarak imha ediniz. Boş ambalajları başka bir gaye ile  yeniden kullanmayınız

TERDOK 080 EC (Clodinafop-propargyl 80 g/L) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

CLODINAFOP-PROPARGYL:
Çimensi yabancıotlar için çıkış sonrası kullanılan sistemik bir herbisittir. Belirtiler 1-3 hafta içerisinde görülür. 
Acetyl CoA carboxylase (ACCase) enzimini engelleyerek yağ asitlerinin sentezini inhibe eder. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ Terdok 080 EC, buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-emergence), buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. Terdok 080 EC 'den en iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir.
Terdok 080 EC ‘nin kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

KISITLAMA TERDOK 080 EC’ nin buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

MÜNAVEBE ESNEKLİĞİ TERDOK 080 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler