TERDOK 240 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Buğday Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
Buğday Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
Buğday Delice(Lolium temulentum) 20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
Buğday Kısa başaklı kuş yemi(Phalaris brachystachys) 20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
Buğday Yumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa) 20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
Buğday Küçük başaklı kuşyemi (Phlaris Minör) 20 ml/da (Tercihen buğdayın erken kardeşlenme devresinde , en geç kardeşlenme sonuna kadar kullanılır)
TERDOK 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L)  Buğdayda dar yapraklı yabancı ot mücadelesinde kullanılan  yabancı ot ilacıdır.
TERDOK 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L)  dar yapraklı yabancı otların yapraklarından alınır. İlaca hassas dar yapraklı yabancı otlarda aktif büyüme 48 saat içinde durur. Yabancı ot türlerine ve çevre şartlarına bağlı olarak ilacın etkisi  bir ila üç hafta içinde görülür. Yabancı ot boğumları ve büyüme noktalarındaki  çürümeler gözle görülür, genç yapraklarda sararmayı müteakip ölümler meydana gelir.
Uygulamadan 2-3 saat sonra meydana gelen yağıştan etkilenmez. İlacın formülasyonunda yer alan yardımcı madde (safener)  metabolizmayı teşvik eder. İlacın buğday üzerindeki selektivitesini artırır.
Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.
TERDOK 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L)  toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.
 
TERDOK 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L)  adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A 1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması, ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı grupların ve farklı etki şekline sahip (Grup A 1 harici) herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini  geciktirir veya engeller.

TERDOK 240 EC (Clodinafop-propargyl 240 g/L)  Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

CLODINAFOP-PROPARGYL:
Çimensi yabancıotlar için çıkış sonrası kullanılan sistemik bir herbisittir. Belirtiler 1-3 hafta içerisinde görülür. 
Acetyl CoA carboxylase (ACCase) enzimini engelleyerek yağ asitlerinin sentezini inhibe eder. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Terdok 240 EC, buğday ve yabancı otlar çıktıktan sonra (post-emergence), buğdayın 3 yapraklı devresinden kardeşlenme sonuna kadar herhangi bir zamanda kullanılabilir. Terdok 240 EC 'den en iyi sonuç, yabancı otların çoğunluğunun çıktığı, ılık ve rutubetli şartlarda aktif olarak büyüdükleri devrede uygulandığında elde edilir.

Terdok 240 EC ‘nin kalıcı etkisi olmadığından, ürünün uygulamasından sonra çıkan dar yapraklı yabancı otlar kontrol edilmezler. Uygulamayı müteakip, 2 saat içinde yağış beklenen hallerde uygulama yapılmamalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında buğday tarafından çok iyi tolere edilir.

KISITLAMA TERDOK 240 EC’ nin buğday dışındaki ürünlerde kullanılması tavsiye edilmez.

MÜNAVEBE ESNEKLİĞİ TERDOK 240 EC toprakta kısa sürede ayrıştığı için, topraktan etkisi yok denecek kadar azdır. Bu nedenle münavebe ile ilgili herhangi bir kısıtlama yoktur.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler