TRUEGOLD

TRUEGOLD

TRUEGOLD

Akarisit

SC (Süspansiyon Konsantre)
50 g/L Fenpyroximate

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Bağ Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 75 ml/100 L.su 14
Domates İki noktalı kırmızı örümcek (Teranychus urticae) 75 ml/100 L su 14
Elma Avrupa kırmızı örümceği (Panonychus ulmi) 50 ml/100 L.su 14
Fasulye Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae) 75 ml/100 L su 14
TRUEGOLD kontakt etkili olduğundan uygulamanın kültür bitkilerinin hepsinde iyi bir kaplama sağlayacak şeklinde yapılması gerekir. TRUEGOLD kırmızı örümceklerin haraketli dönemlerine etkilidir.
TRUEGOLD (Fenpyroximate 50 g/l ) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.
FENPYROXIMATE:
Larva,nimf ve erginlerde kontak ve mide etkili hızlı öldürücü etkiye sahip akarisit.
Nimflerin gömlek değiştirmesini de inhibe eder.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Elma- Avrupa kırmızıörümceği: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Domates ve Fasulye’de Kırmızıörümcekler: Sayılan 20 yaprakta, yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bağ-İki noktalı kırmızıörümcek: Yayılış gösterdiği bağ alanları gözlem altında tutulmalı, bir yaprakta 5-8 adet zararlı bulunduğunda kimyasal mücadele önerilir. Birinci uygulamada kullanılan ürünün etki süresi bitiminden itibaren yapılan sayımlarda, zararlı yoğunluğu eşiğin üzerinde çıkarsa, ikinci uygulama yapılır. Hasattan önce yapılan uygulamalarda, kullanılan akarisitin bekleme süresi dikkate alınarak uygulamaya son verilir. Şayet zarar devam ediyorsa hasattan sonra da uygulama yapılabilir.
*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler