TURNOFF

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 50 g/100 l su 7 gün
Biber (sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 60 g/100 l su 7 gün
Çilek Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 60 g/100 l su 7 gün
Domates Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 60 g/100 l su 7 gün
Hıyar (sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 60 g/100 l su 7 gün
Kiraz Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Monilinia laxa) 40 g/100 l su 7 gün
Kornişon (Sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 60 g/100 l su 7 gün
Patlıcan (sera) Kurşuni küf (Botrytis cinerea) 60 g/100 l su 7 gün

Kullanılan fungusitlerin pek çoğu ile karışabilir, ancak uygulamadan önce kullanıcı sorumluluğunda bir karışabilirlik testi uygulanmalıdır.

TURNOFF sistemik ve kontakt özelliklere sahip bir fungusittir. İlacın bileşimine giren iki etkili maddeden biri olan Cyprodinil methionin biyosentezini engeller. Cyprodinil yapraklar  ve meyveden süratle bünyeye alınır. Bitkide yukarıya doğru ve yaprağın bir yüzünden diğer yüzeyine iyi bir şekilde taşınır. İlacın bünyesinde diğer etkili madde Fludioxonil kontakt etkili olup, esas itibariyle konidilerin çimlenmesini ve fungus misellerinin penetrasyonunu engeller.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ Kurşuni küf: 1. Uygulamaya üzümlerin olgunlaşma başlangıcından hemen sonra başlanmalı, 21 gün sonra 2. Uygulama yapılmalıdır. Son uygulama ile hasat arasındaki süreye dikkat edilmelidir.*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılan alanlarda kullanılmaz.

Domateste Kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken başlanmalıdır. Uygulamalar 10 gün arayla 2-3 uygulama yapılır.

Biber (Sera) Kurşuni küf: Uygulamalar bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

Hıyar, Kornişon (Sera) Kurşuni küf: Uygulamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

Kirazda sert çekirdeklilerde çiçek monilyası: 1. uygulama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte), 2. uygulama tam çiçeklenme döneminde (% 90-100 çiçekte) yapılır.

Çilek Kurşuni küf: 1. uygulama: İlk çiçeklerin % 10’u açınca, 2. uygulama: Çiçeklerin % 50’si açınca, 3. uygulama: İlk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Patlıcan (Sera) Kurşuni küf: uygulamaya hastalığın ilk belirtileri görüldüğünde başlanır, 10-12 gün aralıklarla 2-3 uygulama yapılır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ: Tavsiye edildiği şekilde kullanıldığında, tavsiye edilen kültür bitkileri üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler