URBAN 10 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Biber (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 50 ml/100 l su larva 3 gün
Domates (sera) Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 50 ml/100 l su larva 1 gün
Pamuk Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 50 ml/da larva 28 gün
Patlıcan Tütün Beyazsineği(Bemisia tabaci) 50 ml/da larva 3 gün
Şeftali Dut kabuklu biti(Pseudaulacaspis pentagona) 50 ml/100 l su larva 14 gün
Zeytin Zeytin kabuklubiti(Parlatoria oleae) 50 ml/100 l su (larva) 14 gün
Zeytin Zeytin karakoşnili(Saissetia oleae) 50 ml/100 l su larva 14 gün

Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. Larvalar ve nimflerin gelişimi engellenir ve dönem değiştirme sırasında ölürler.

Urban 10 EC (100 g/l Pyriproxyfen) Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Ancak diğer fungisit, insektisit ve yaprak gübreleriyle karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı yapılır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulamalı olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Zeytin kabuklubitine karşı zararlının 1. dölüne karşı çok yüksek popülasyonlar dışında uygulama yapılmamalıdır. Zararlının ikinci dölünde ise, bahçedeki zararlı yoğunluğu ve parazitlenme oranı göz önüne alınmalıdır. Uygulama yumurtaların % 50’sinin açıldığı ve birinci dönem larvaların çoğunlukta olduğu zaman yaprak ve meyvelerin tamamının ıslanabileceği şekilde yapılır. Bir uygulama yeterlidir.

Zeytin karakoşniline karşı uygulama zamanı aktif larva çıkışına göre saptanır. Yapılan kontrollerde 80-100 cm’lik sürgünde ortalama 4-6 adet ergin dişi koşnile ulaştığında Mayıs ayının sonlarından itibaren ve % 50’sinin açıldığı devrede birinci uygulama, % 90’ının açıldığı devrede ise 2. uygulama yapılmalıdır. Ancak zararlının % 50-90 açılımının olduğu dönemde, bahçede diğer zararlılara (zeytin kabuklubiti v.s) karşı yapılan uygulamalar bu zararlıyı baskı altına aldığından, bir uygulama yeterlidir.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğunda mücadeleye başlanmalıdır.

Domates, biber, patlıcan tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her 5 adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva-pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler