VERBATİM

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Armut Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı (Erwinia amylovora) 400 g/100 l su 14 gün
Domates Domates mildiyösü (Phytopthora infestans) 250 g/100 l su 7 gün
Hıyar, Kavun Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 200 g/100 l su 3 gün
Soğan Soğan Mildöyösü (Psronospora destructor) 150 g/100 l su 14 gün
Turunçgiller (Limon, Portakal, Greyfurt) Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanması (Phytophthora citrophthora) 200 g/100 l su 14 gün
Turunçgiller (Limon, Portakal, Greyfurt) Turunçgilde hasat sonrası kahverengi meyve çürüklüğü (Phytophthora citrophthora) 300 g/100 l su meyveler ilaclı suya 3 dakika sure ile daldırılır 14 gün

Verbatim adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup U:33 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.  Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Verbatim’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.  Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup U:33 harici)  bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.   

HER UYGULAMADAN ÖNCE AĞAÇLARDAKİ ENFEKTELİ KISIMLAR

DEZENFEKTAN BATIRILMIŞ BİR ALET İLE UZAKLAŞTIRILMALIDIR.

Yaprak gübreleri, bakırlı bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Yağ veya yağlı bitki

koruma ürünleri, bitki koruma ürününün yapraklara nüfuzunu önlediğinden

daha sonra kullanılmalıdır. Bitki koruma ürünlerinde değişik kalitede dolgu

maddeleri kullanıldığından, karışım yaparken yaygın uygulamadan önce küçük

çapta denemeler yapılması önerilir.

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü  önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

 

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Verbatim bitki özsuyunda yapraktan köke, kökten yaprağa taşınabilen iki yönlü sistemik bir fungisittir. O nedenle, uygulandığında 5-6 saat sonra şiddetli yağış bile olsa uygulamanın tekrarı gerekmez. Ancak bitki koruma ürününün kısa sürede ve homojen olarak bitki özsuyuna geçebilmesi için iyi bir ıslatma sağlanmalıdır.

Kabakgillerde mildiyö (Hıyar, Kavun) : Uygulamaya bitkiler kol atmaya başladığında ya da çevrede ilk hastalık belirtilerinin görülmesi ile başlanır, 10 gün ara ile tekrarlanır.

Turunçgil meyvelerinde kahverengi çürüklük ve gövde zamklanma hastalığı:

*Meyve enfeksiyonlarına karşı:

1.uygulama: Sonbaharda yağışlar başlamadan veya ilk yağmurlardan hemen sonra yapılmalıdır.

2.uygulama: Havalar yağışlı giderse, 1.uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır.

*Gövde enfeksiyonlarına karşı:

Enfekteli ağaçlardaki yaralar ekim, ocak ve mart aylarında odun dokusuna kadar temizlenmelidir. Gövde ve kök boğazı enfeksiyonlarında bir uygulama yapılır. Yara yerindeki kabuk temiz bir bıçak ile tamamen temizlenmeli ve özellikle ağaç tacının 1-1,5 m yüksekliğe kadar olan kısımları iyice uygulanmalıdır.

Turunçgilde hasat sonrası  kahverengi meyve çürüklüğü: Meyveler karışıma 3 dakika süre ile daldırılır.

Yumuşak çekirdekli meyve ağaçlarında ateş yanıklığı (Armut): Çiçek başlangıcı ve tam çiçekte 1'er uygulama. Hastalık için uygun koşullar devam ederse, bir 3. uygulama gerekebilir.

Soğan mildiyösü: Çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce uygulamaya başlanır. 10 gün ara ile uygulama yapılır.

Domates mildiyösü: Çevrede domates yapraklarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz kül gibi örtünün görülmesiyle veya hastalığın her yıl çıktığı yerlerde, hastalık için uygun koşullar görüldüğünde uygulamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler