VERTURO

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Mercimek Yabani yulaf(Avena spp.) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Mercimek Delice(Lolium temulentum) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Mercimek Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 100 ml/da - Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Pamuk Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Pamuk Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Pamuk Yapışkan ot(Setaria verticillata) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Pamuk Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 150 ml/da
Pamuk Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 250 ml/da, Köpek dişi ayrığı 10-20 cm boyda
Soğan Yabani yulaf(Avena fatua) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Soğan Kısır yabaniyulaf(Avena sterilis) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Soğan İnce delice (-) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Soğan Kısa başaklı kuş yemi(Phalaris brachystachys) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Soğan Yumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Soğan Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Soğan Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Soğan Çatal otu (Digitaria sanguinalis) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Soğan Yapışkan ot(Setaria verticillata) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Soğan Kanyaş-Geliç (Sorgum halapense) 150 ml/da
Soğan Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 250 ml/da, Köpek dişi ayrığı 10-20 cm boyda
Şeker Pancarı Yabani yulaf(Avena spp.) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Şeker Pancarı Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Şeker Pancarı Delice(Lolium temulentum) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Şeker Pancarı Darıcan(Echinochloa crus-galli) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı
Şeker Pancarı Kirpi darı (Setaria viridis) 100 ml/da, Yabancı otlar 2-3 yapraklı

 

VERTURO ( 50 g/L Tepraloxydim ) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

Tepraloxydim:

Asetil CoA karboksilaz (ACCase) inhibisyonu ile yağ asidi sentezini önler.Yapraklardan emilip bitki boyunca köklere taşınır.Yabancı otların ucunda  nekroz ve yeşil aksamın kızarmasına sebep olarak  büyümesini engeller ve uçtan itibaren tepe kurumasıyla beraber bitkiyi öldürür.1 saat içinde yağan yağmurdan etkilenmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

VERTURO, çıkış sonrası yabancı otların genç ve aktif büyüme dönemlerinde (2-4 yaprak) kullanılmalıdır. Kültür bitkisi ve yabancı otların kuraklık, soğuk v.b gibi sebeplerle stres altında bulunduğu koşullarda uygulama yapılmamalı, stres koşulları ortadan kalkıncaya kadar beklenmelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler