VOLARİNEX

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 300 ml/da Çıkış sonrası 4-6 yapraklı dönem
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 300 ml/da Çıkış sonrası 4-6 yapraklı dönem
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Semizotu(Portulaca oleracea) 300 ml/da Çıkış sonrası 4-6 yapraklı dönem
KÜLTÜR BİTKİSİ YETİŞTİRİLMEYEN ALANLAR Kanyaş (Sorghum halepense) 300 ml/da Çıkış sonrası 4-6 yapraklı dönem
Kayısı, Şeftali Tilki kuyruğu(Alopecurus spp) 150 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Kayısı, Şeftali Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 150 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Kayısı, Şeftali Çobançantası(Capsella bursa-pastoris) 150 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Kayısı, Şeftali Sirken(Chenopodium urbicum) 150 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Kayısı, Şeftali Delice (Lolium perenne) 150 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Kayısı, Şeftali Yapışkan ot(Setaria verticillata) 150 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Kayısı, Şeftali Kuş otu(Stellaria media) 150 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Kayısı, Şeftali Eşek marulu(Sonchus arvensis) 150 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Kayısı, Şeftali Köygöçüren(Cirsium arvense) 300 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Kayısı, Şeftali Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 300 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Kayısı, Şeftali Kanyaş (Sorghum halepense) 300 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede
Turunçgil Yeşil horozibiği(Amaranthus viridis) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Semizotu(Portulaca oleracea) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Demir dikeni(Tribulus terrestris) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Isırgan otu (Urtica urens) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Tarla sarmaşığı (Convolvulus arvensis) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Dikenli eşek marulu (Sonchus oleraceus) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Ebegümeci (Malva parviflora) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Sirken(Chenopodium urbicum) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Duvar arpası (Hordeum marinum) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Darıcan(Echinochloa crus-galli) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Yabani yulaf(Avena fatua) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Çobançantası(Capsella bursa-pastoris) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Tüysüz hanım döşeği (Euphorbia serpens) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Köpek üzümü(Solanum nigrum) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Bambul otu(Chrozophora tinctoria) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Benekli darıcan (Echinochloa colonum) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Yapışkan ot(Setaria verticillata) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Turunçgil Topalak (Cyperus spp.) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Duvar arpası (Hordeum marinum) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Yabani turp(Raphanus raphanistrum ) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Adi eşek marulu (Galeopsis bifida) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Gri lekeli amarant (Amaranthus lividus) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Boya otu (Chrozophora tinctoria) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Köpekdişi ayrığı (Cynodon dactylon ) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Demir dikeni(Tribulus terrestris) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Kırmızı çiçekli ballıbaba (Lamium purpureum) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Turna gagası (Geranium spp.) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Kuş otu(Phalaris spp.) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Ebegümeci (Malva parviflora) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Yonca (Medicago spp.) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Sirken(Chenopodium album ) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Sirken(Chenopodium album ) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Domuz pıtrağı(Xanthium strumarium) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır
Zeytin Çobançantası(Capsella bursa-pastoris) 200 ml/da Yabancı otların genç ve aktif olarak büyüdüğü devrede uygulanır

Volarinex® 360 g/l  Glyphosate asite eşdeğer Glyphosate isopropylamin tuzu +30 g/l Oxyfluorfen  Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırmadan kullanınız.

 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

 KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

 İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir.  Karışımın kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir.  Volarinex sistemik etkili bir bitki koruma ürünü olduğundan, bitki koruma ürününün otlara nüfuz edebilmesi için uygulamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemesi yapılmamalıdır. Dekara uygulanacak ideal su miktarı 20-40 litredir. Uygulamalarda, örneğin yelpaze huzmeli memeler kullanılarak ve uygulama aletini düşük basınçla çalıştırarak bu amaca ulaşılır.  Rüzgârlı havalarda ve yüksek basınçlı aletlerle uygulama yapmayınız.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler