VURGAREN

VURGAREN

VURGAREN

Fungisit

Suda Çözünen Konsantre (SL)
360 g/l Hymexazole

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu PHI
Biber Topra kökenli hastalık etmenleri (Rhizoctonia solani, Fusarium spp) 500 ml/da (sera) (Dm.Sl.) 3
Domates Çökerten (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ) 150 ml/100 L.su 3 L./m2 mahlul 7
Hıyar Çökerten (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ) 300 ml/100 L Su (sera) (3 L/m2 mahlul) 7
Muz Fusarium solgunluğu (Fusarium oxysporium f.sp cubense) 750 ml/da (Dm.Sl.) -
Tütün Çökerten (Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ) 200 ml/100 L.su 3 L./m2 mahlul
•Arılara ve balıklara düşük oranda zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
•İlacı serin, kuru ve iyi havalanabilen yerlerde muhafaza ediniz.
•Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
•İlacı kendi ambalajında, ağzı kapalı olarak saklayınız.
•Boş ilaç ambalajlarını imha ediniz.

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan ön karışım denemesi yapılmalıdır.
HYMEXAZOLE:
Sistemik toprak ve tohum fungisitidir. 
DNA/RNA sentezini engeller. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. Damlama sisteminin kalibrasyonu: Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma % 10’u geçmemelidir. Dekara verilecek BKÜ için gerekli su miktarı belirlenir.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Süzgeçli kova ile uygulama: Tohumlar ekildikten hemen sonra m2 ye 3 litre karışım (mahlûl) gelecek şekilde süzgeçli kova veya uygulama makinesi ile toprak yüzeyine uygulama yapılır.

Biberde damlama sulama ile uygulama: Dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktarı, damlama sulama ünitesi 10 dakika çalıştırılarak, damlama sulama ile toprağa verilir. 1.uygulama dikimden 1 gün sonra, 2. uygulama birinci uygulamadan 30 gün sonra yapılır.

Muzda uygulama: Dikim sonrası dekara 750 ml. bitki koruma ürünü uygun bir yöntemle (damlama sulama) toprağa verilir. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kimyasal mücadele etkili değildir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler