WANGUARD

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Fidelik (Patlıcan) Çökerten(Pythium spp., Rhizoctania spp., Alternaria spp., Fusarium spp., Sclerotinia spp. ) 60 g/m2 - gün
Sebze Kök-ur nematodları (Meloidogyne spp.) 40-50 kg/da -
Sebze Yabancı ot () 40 kg/da -

UYGULAMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

1.Toprak Rutubeti: İlacın  gaz haline geçebilmesi için toprak rutubeti gereklidir.Ayrıca topraktaki zararlı organizmaların da aktif hale geçmesi için rutubet gereklidir.Bunun için uygulamadan 10-15 gün önce toprağın iyice sulananrak bu zararlıların aktif hale geçmesini sağlamalıdır. Uygulama esnasında toprağın su tutma kapasitesi % 60 civarında olmalıdır, yani toprak tavının çok iyi olması gerekir.

2.Toprak Sıcaklığı: Normalde  10 o C’nin üzerindeki sıcaklıklar zararlı organizmaların aktif hale geldiği sıcaklıklardır. Aktif hale gelen organizmalar İlaca karşı hassas hale gelmiş olur. 6 o C’nin altındaki  toprak sıcaklığında uygulama tavsiye edilmez.

2.Toprak Türü: Toprakta gaz haline geçen ilaç sadece toprak zerrecikleri arasındaki hava boşluklarında haraket edebilir.  İlaçtan  iyi sonuç alabilmek için toprağın çok iyi işlenmiş olması  ve kesekli olmaması gereklidir. Uygulamadan kısa süre önce veya uygulamadan hemen sonra ahır gübresi ve torf gibi organik maddeler verilmemelidir.

Diğer ilaçlarla karıştırılmaz.

DAZOMET

Bozunma ürünleri ile enzim inhibitörü olan Seçici olmayan bir üründür.

A)Sera ilaçlaması:

- Uygulamadan 10-15 gün önce sulama yapılır. Daha sonra iyi bir toprak işlemesi yapılarak kesekler kırılır ve varsa bitki artıkları temizlenir.

- Sonra tavisye elden dozda ilaç  homojen bir şekilde torağa serpilir. Rotovatör, kültivatör, pulluk, bel veya çapa ile 20 -25 cm derinliğe karıştırılır.

- Damlama boruları en çok 50 cm aralıklarla döşenir ve toprak sathı ince naylon ile hava almayacak şekilde kapatılır. Daha sonra damlama ile sulamaya geçilir. Verilen su 25 cm toprak derinliğine ininceye kadar sulamaya devam edilir.

- En az 2-3 hafta kapalı kalır ve mümkünse kapalı kalma süresi daha da uzatılır. Bu şekilde solarizasyondan da faydalanılmış olur.

- Daha sonra naylon örtü açılır ve 1 hafta havalandırılır.

B) Harç Toprağının (Samra) İlaçlanması:

- Sert bir zemin üzerine plastik bir örtü serilir. Daha önce nemlendirilmiş harç 20-25 cm yükseklikte  bir yığın olacak şekilde plastik örtü üzerine yayılır.

- Daha sonra ilaç  1 m3  veya 30-40 teneke harca 250-300 gr. serpilerek karıştırılır. Bu şekilde yığının yüksekliği 1 m’ye kadar yükseltilebilir.

- İlaçlama sona erdiğinde küreğin tersiyle vurularak yığın bastırılır ve hortum veya süzgeçli kova ile sulanır. Harcın üzeri plastik örtü ile kapatılır.

- 1 hafta sonra örtü açılır ve kürek ile harç toprağı aktarılır. 3-5 gün havalandırıldıktan sonra kullanılır.

C) Fidelik  İlaçlanması:

- Fide yastıkları  tohum ekimine hazır hale getirildikten sonra  m2’ye 60 gr ilaç  homojen bir şekilde toprağa serpilir. Çapa ile karıştırılır ve üzeri bastırılır. Daha sonra süzgeçli kova veya ucuna süzgeç takılmış hortum ile  m2’ye 5-7 lt su gelecek şekilde sulanır.

- Sonra üzeri naylon örtü ile kapatılır, 7 gün sonra örtü açılır.

- Açılan toprak tırmıkla iyice havalandırılır, 7-10 gün sonraekim dikim yapılır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler