WİKİLİS

WİKİLİS

WİKİLİS

Herbisit

Suda Dağılabilir Granül (WG)

Mesosulfuron-methyl+ Iodosulfuron-methyl-sodium+ Mefenpyr diethyl

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Buğday Tilkikuyruğu(Alopecurus myosuroides) 25 g /da +100 ml/da, AgroPoly 8020*
Buğday Tarla köpek papatyası(Anthemis arvensis) 25 g /da +100 ml/da, AgroPoly 8020*
Buğday Kokarot(Biforia radians) 25 g /da +100 ml/da, AgroPoly 8020*
Buğday Hakiki şahtere(Fumaria officinalis) 25 g /da +100 ml/da, AgroPoly 8020*
Buğday Dil kanatan (Gallium aparine) 25 g /da +100 ml/da, AgroPoly 8020*
Buğday İtalyan çimi (Lolium multiflorum) 25 g /da +100 ml/da, AgroPoly 8020*
Buğday Gönül hardalı(Myagrum perfoliatum) 25 g /da +100 ml/da, AgroPoly 8020*
Buğday Yabani fiğ (Vicia spp.) 25 g /da +100 ml/da, AgroPoly 8020*
Buğday Yabani yulaf(Avena sterilis) 30 g /da +100 ml/da, AgroPoly 8020*
Buğday Kısa başaklı kuş yemi(Phalaris brachystachys) 30 g /da +100 ml/da, AgroPoly 8020*
Buğday Yumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa) 30 g /da +100 ml/da, AgroPoly 8020*

Uygulama zamanı
Buğdayın kardeşlenme döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-6 gerçek yaprak)

(*) AgroPoly 8020 yayıcı-yapıştırıcıdır. Yeterli etkinin sağlanabilmesi için mutlaka Wikilis ile birlikte kullanılmalıdır.

Wikilis, Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:
Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

Kalibrasyon:
Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için aletin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:
Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Wikilis sistemik bir bitki koruma ürünü olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtası ile bünyeye alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitirmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve yetişme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk hava ve aşrı yağışın neden olduğu stres koşullarında uygulama ertelenmelidir. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ortama hâkim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı yeterli etki sağlanamaz. Farklı guruplardan ve değişik etki şekline sahip herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.
İyi bir etki iyi bir kaplama uygulama ile elde edilir. Motorlu sırt atomizörü hariç her türlü aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20 - 40 litredir. Uygulamada mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atmosfer olmalıdır.

İkici Ürün Ekiminde Dikkat Edilecek Hususlar:
Pamuk ve Soya emniyetle ekilebilir. 
Kuruya mısır ekilecekse tarlanın mutlaka derin sürülmesi gerekir. 
Diğer ürünler için firmasına danışınız.

Münave Ürünlerinde Dikkat Edilecek Hususlar:
-Wikilis uygulanan tarlalarda buğdaydan sonra mercimek ekilmemelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler