WIKILIS OD

WIKILIS OD

WIKILIS OD

Herbisit

OD (Yağ Bazlı Süspansiyon Konsantre)

Mesosulfuron-methyl+ Iodosulfuron-methyl-sodium+ Mefenpyr diethyl

Ürün Belgeleri

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Buğday Yabani yulaf(Avena fatua) Buğdayın kardeşlenme başlangıcı döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-4 gerçek yaprak)
Buğday Yumuşak başaklı kuş yemi(Phalaris paradoxa) Buğdayın kardeşlenme başlangıcı döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-4 gerçek yaprak)
Buğday İngiliz çimi (Lolium perenne) Buğdayın kardeşlenme başlangıcı döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-4 gerçek yaprak)
Buğday Uzun süpürge otu (Descurania sophia) Buğdayın kardeşlenme başlangıcı döneminde ve yabancı otların aktif büyümelerinin hızlı olduğu genç dönemlerinde (2-4 gerçek yaprak)

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı  20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Wikilis®OD (10 g/l Mesosulfuron-methyl + 2 g/l Iodosulfuron-methyl-sodium + 30 g/l Mefenpyr diethyl (safener)) Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması önerilmez. Eğer bir karışıma gerek duyulur ise ön karışım testi yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ: Iyi bir etki, iyi bir kaplama ilaçlama ile elde edilir. Motorlu sırt atomizörü hariç her çeşit aletle atılabilir. Kullanılan su miktarı dekara 20-40 litredir. Uygulamalarda mümkünse yelpaze meme kullanılmalı (11002-11003) ve basınç 3 atm. olmalıdır.

Wikilis OD sistemik bir ilaç olup, yabancı otların yaprakları ve kısmen kökleri vasıtasıyla bünyeye alınır ve yabancı otların tüm bölgelerine taşınır. Köklerin topraktan su ve besin maddesi alınımı durur. Böylece buğday bitkisi ile rekabeti çok kısa sürede bitmiş olur. Yabancı otlar başlangıçta renk değişimine uğrayıp deforme olurlar ve sonunda kuruyarak ölürler. Ölümler türlere ve büyüme şartlarına bağlı olarak 2-4 hafta içerisinde olur. Soğuk hava ve aşırı yağışın neden olduğu stres koşullarında ilaçlama ertelenmelidir. Aynı yerde aynı herbisitin veya aynı etki şekline sahip herbisitlerin üst üste uzun yıllar kullanılması ortamda doğal olarak bulunan dirençli bireylerin çoğalmasına ve ortama hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara hakim hale gelmesine neden olabilir. Sonuçta bu herbisitlerin tavsiye dozları ile yabancı otlara karşı herbisitlerin dönüşümlü olarak kullanılması, kültürel önlemler ve münavebe yabancı ot direncinin gelişmesini geciktirir veya engeller.

İkinci ürün ekiminde dikkat edilecek hususlar:

- Pamuk ve soya emniyetle ekilebilir.

- Kuruya mısır ekilecekse tarlanın mutlaka derin sürülmesi gereklidir.

- Diğer ürünler için mutlaka Firmamıza danışınız.

Münavebe ürünlerinde dikkat edilecek hususlar:

Wikilis OD kullanılan tarlalarda buğdaydan sonra mercimek ekilmemelidir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler