YOKSORRUN 5 EC

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Zararlı Organizma Adı Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 50 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf ) 7 gün
Domates (sera) İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 100 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf) 3 gün
Elma Avrupa kırmızıörümceği(Panonychus ulmi) 50 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf) 7 gün
Pamuk İki noktalı kırmızıörümcek(Teranychus urticae) 75 ml/da (larva,nimf) -- gün
Pamuk Pamuk kırmızıörümceği(Tetranychus cinnabarinus) 100 ml/da yumurta, larva, nimf -- gün
Patlıcan Kırmızıörümcekler(Tetranychus spp.) 50 ml/100 l su (yumurta, larva, nimf) 3 gün

Yoksorrun 5 EC Kontak ve mide etkili akarisittir. İyi translaminar aktiviteye sahiptir. Yumurta, larva ve nimfleri öldürücü aktiviteye sahiptir. Erginlere karşı etkili değildir. Ancak kısır yumurta oluşumuna neden olur.

YOKSORRUN 5 EC (Hexythiazox 50 g/l ) Kuvvetli alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. 

HEXYTHIAZOX:

Kontak ve mide etkili akarisit. İyi translaminar aktiviteye sahiptir. Yumurta, larva  ve nimf öldürücü aktiviteye sahiptir.Yetişkinlere karşı etkin değildir.Ancak kısır yumurta oluşumuna neden olur. 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Kalibrasyon:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Uygulamaya Hazırlama:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken bitki koruma ürünü ve su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

 

İlaçlama Makinesinin Temizliği:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Pamuk - Kırmızıörümcek;
Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında yada içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlara uygulama yapılmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi’nde 5 adet, Ege ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bağ - Kırmızıörümcek;

Yapılan sayımlarda ortalama 5–8 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

Elma- Kırmızıörümcek;

Mayıs ayından itibaren 100 yaprakta yapılan sayımlarda ortalama 8–10 adet canlı birey/yaprak olduğunda uygulama yapılır.

Hıyar, Patlıcan, Domates, Biber  Kırmızı örümcek:

Rastgele seçilen bitkilerde bitkinin alt ve orta yapraklarından dekar başına 10 yaprakta sayım yapılır. Yaprak başına ortalama 5 canlı birey bulunduğunda uygulama yapılır.

Meyve ağaçlarında genellikle çiçek taç yapraklarının tamamen dökülmesinden sonra 1. uygulama yapılmalı, yoğunluk olduğu takdirde tekrarlanmalıdır. Erginlere etkisi düşük olduğundan ergin populasyonu çoğalmadan mücadeleye başlanmalıdır. Kırmızıörümceklerin direnç kazanmasını önlemek için yılda 2’den fazla uygulama yapılmamalıdır.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler