ZONEBORNE

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği Farekulağı (Anagalis arvensis) 300 ml/da (Çıkış öncesi kullanılır) -- gün
Ayçiçeği Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 300 ml/da (Çıkış öncesi kullanılır) -- gün
Ayçiçeği Sirken(Chenopodium album ) 300 ml/da (Çıkış öncesi kullanılır) -- gün
Ayçiçeği Çoban değneği(Polygonum aviculare) 300 ml/da (Çıkış öncesi kullanılır) -- gün
Ayçiçeği Yabani turp(Raphanus raphanistrum ) 300 ml/da (Çıkış öncesi kullanılır) -- gün
Ayçiçeği Yabani hardal(Sinapis arvensis) 300 ml/da (Çıkış öncesi kullanılır) -- gün
Ayçiçeği Kuş otu(Stellaria media) 300 ml/da (Çıkış öncesi kullanılır) -- gün
Ayçiçeği Köpek üzümü(Solanum nigrum) 300 ml/da (Çıkış öncesi kullanılır) -- gün
Ayçiçeği Yabani fiğ (Vicia spp.) 300 ml/da (Çıkış öncesi kullanılır) -- gün
Havuç Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 250 ml/da 250 ml/da (Ekimden hemen sonra- havuç toprak yüzüne çıkmadan önce) -- gün
Havuç Sirken(Chenopodium album ) 250 ml/da 250 ml/da (Ekimden hemen sonra- havuç toprak yüzüne çıkmadan önce) -- gün
Havuç Çoban değneği(Polygonum aviculare) 250 ml/da (Ekimden hemen sonra- havuç toprak yüzüne çıkmadan önce) -- gün
Havuç Semizotu(Portulaca oleracea) 250 ml/da 250 ml/da (Ekimden hemen sonra- havuç toprak yüzüne çıkmadan önce) -- gün
Havuç Yabani hardal(Sinapis arvensis) 250 ml/da 250 ml/da (Ekimden hemen sonra- havuç toprak yüzüne çıkmadan önce) -- gün
Havuç Köpek üzümü(Solanum nigrum) 250 ml/da 250 ml/da (Ekimden hemen sonra- havuç toprak yüzüne çıkmadan önce) -- gün
Havuç Yabani turp(Raphanus raphanistrum ) 250 ml/da 250 ml/da (Ekimden hemen sonra- havuç toprak yüzüne çıkmadan önce) -- gün
Havuç Horoz ibiği(Amaranthus spp) 250 ml/da (Ekimden hemen sonra- havuç toprak yüzüne çıkmadan önce) -
Mercimek Yabani hardal(Sinapis arvensis) 250 ml/da (Ekimden hemen sonra çıkış öncesi) -
Mercimek Yapışkan otu (Galium aparine) 250 ml/da (Ekimden hemen sonra çıkış öncesi) -
Nohut Sirken(Chenopodium album ) 250 ml/da (Ekimden hemen sonra çıkış öncesi) -- gün
Nohut Yatık sirken(Chenopodium vulvaria) 250 ml/da (Ekimden hemen sonra çıkış öncesi) -- gün
Nohut Dikenli yabani marul (Lactuca serriola) 250 ml/da (Ekimden hemen sonra çıkış öncesi) -- gün
Nohut Yabani hardal(Sinapis arvensis) 250 ml/da (Ekimden hemen sonra çıkış öncesi) -
Patates Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 200-250 ml/da (Çıkış öncesi hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır. Dikimden sonra en geç 5 gün içinde) -- gün
Patates Yeşil horozibiği(Amaranthus viridis) 200-250 ml/da (Çıkış öncesi hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır. Dikimden sonra en geç 5 gün içinde) -- gün
Patates Çobançantası(Capsella bursa-pastoris) 200-250 ml/da (Çıkış öncesi hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır. Dikimden sonra en geç 5 gün içinde) -- gün
Patates Sirken(Chenopodium album ) 200-250 ml/da (Çıkış öncesi hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır. Dikimden sonra en geç 5 gün içinde) -- gün
Patates Hakiki şahtere(Fumaria officinalis) 200-250 ml/da (Çıkış öncesi hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır. Dikimden sonra en geç 5 gün içinde) -- gün
Patates Gelincik(Papaver rhoeas) 200-250 ml/da (Çıkış öncesi hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır. Dikimden sonra en geç 5 gün içinde) -- gün
Patates Yabani hardal(Sinapis arvensis) 200-250 ml/da (Çıkış öncesi hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır. Dikimden sonra en geç 5 gün içinde) -- gün
Patates Köpek üzümü(Solanum nigrum) 200-250 ml/da (Çıkış öncesi hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılır. Dikimden sonra en geç 5 gün içinde) -- gün

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyulursa ön karışım testi yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.   

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bitki koruma ürününden etkili bir sonuç alabilmek için toprak hazırlığının iyi yapılması ve tarlanın keseksiz olması gereklidir. Uygulamadan sonra zorunlu olmadıkça toprak islemesi yapılmamalıdır. Bitki koruma ürünü çıkmış otları kontrol etmediği için uygulama sırasında tarlanın otsuz olması gereklidir. Patateste geniş yapraklı yabancı otlara karşı çıkış öncesi olarak, hafif topraklarda düşük, ağır topraklarda yüksek doz kullanılmalıdır. Uygulama yapılırken aynı yerden üst üste geçilmemelidir. Havuç tohumlarının çimlenmesi için sulama gerekli ise, uygulamadan sonra hemen yağmurlama sulama yapılır.  

ZONEBORNE, ayçiçeği, nohut ve havuçta, ekimden hemen sonra (1-2 gün içerisinde), Patateste dikimden sonra en geç 5 gün içerisinde toprak yüzeyine uygulanmalıdır.

BİTKİ TAHAMMÜLÜ:

Tavsiye edildiği dönem ve dozda kullanıldığında bitkiler tarafından çok iyi tolere edilir.

 

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler