ZUCRADUR 100

ZUCRADUR 100

ZUCRADUR 100

Herbisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Buğday Kokarot(Biforia radians) 100 ml/da Buğdayın kardeşlenme döneminde, kokar otun 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
Kanola Köygöçüren(Cirsium arvense) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Yabani krizantem (Chrysanthemum segetum) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Yabani fiğ (Vicia spp.) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Karahindiba (Taraxacum officinale) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Çobançantası(Capsella bursa-pastoris) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola İmam kavuğu(Senecio vernalis) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Deve Tabanı (Tussilago farfara) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Ballıbaba(Lamium amplexicaule) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Tarla köpek papatyası(Anthemis arvensis) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Çobançantası(Capsella bursa-pastoris) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Adi yavşan otu(Veronica hederifolia) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Gelincik(Papaver rhoeas) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Kanola Kuş otu(Phalaris spp.) 100 ml/da Çıkış sonrası, yabancı otların erken gelişme döneminde kullanılır (2-6 yaprak)
Şeker Pancarı Kokarot(Biforia radians) 100 ml/da Şekerpancarı ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
Şeker Pancarı Köygöçüren(Cirsium arvense) 100 ml/da Şekerpancarı ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
Şeker Pancarı Eşek marulu(Sonchus spp.) 100 ml/da Şekerpancarı ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
Şeker Pancarı Kanarya otu(Senecio vulgaris) 100 ml/da Şekerpancarı ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
Şeker Pancarı Papatya(Matricaria spp.) 100 ml/da Şekerpancarı ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
Şeker Pancarı Eğik başlı kangal () 100 ml/da100 ml/da Şekerpancarı ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
Şeker Pancarı Dikenli yabani marul (Lactuca serriola) 100 ml/da100 ml/da Şekerpancarı ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.
Şeker Pancarı Peygamber çiçeği(Centaurea cyanus) 100 ml/da100 ml/da Şekerpancarı ve yabancı otlar çıktıktan sonra, yabancı otların 2-4 yapraklı devresinde kullanılır.

Zucradur 100  , Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılmaz.

CLOPYRALID

Hem akropetal hem basipetal translokasyon ile taşınır.Yapraklar ve kökler tarafından emilen  ,meristematik dokuda biriken selektif sistemik herbisittir.Hücre uzaması ve solunum üzerine etki eder ve  sentetik oksin reaksiyonu gösterir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 lt. olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Zucradur 100   suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılır. Şekerpancarı ve  köy göçüren çıktıktan sonra kullanılır. En etkili sonuç köy göçürenin 2-4 yapraklı döneminden, boyu 15-20 cm kadar olan devrede yapılan tatbikatlardan alınır.

Buğdayın kardeşlenme döneminde, kokar otun  2-4 yapraklı devresinde kullanılır.

Kanola’da, kanola ve yabancı otlar çıktıktan sonra yabancı otların erken gelişme döneminde (2-6 yaprak) kullanılması tavsiye edilir.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler