ZUCRONAL OF

ZUCRONAL OF

ZUCRONAL OF

Herbisit

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ORGANİZMALAR

Bitki Adı Yabancı Ot Dozu
Şeker Pancarı Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 75 ml/da Şekerpancarı: kotiledon, 2 gerçek yapraklı dönemi arasında teklemeden önce Yabancootlar: Erken çimlenenlere karşı kotiledon-2 yaprak
Şeker Pancarı Sirken(Chenopodium album ) 75 ml/da Şekerpancarı: kotiledon, 2 gerçek yapraklı dönemi arasında teklemeden önce Yabancootlar: Erken çimlenenlere karşı kotiledon-2 yaprak
Şeker Pancarı Yabani hardal(Sinapis arvensis) 75 ml/da Şekerpancarı: kotiledon, 2 gerçek yapraklı dönemi arasında teklemeden önce Yabancootlar: Erken çimlenenlere karşı kotiledon-2 yaprak
Şeker Pancarı Köpek üzümü(Solanum nigrum) 75 ml/da Şekerpancarı: kotiledon, 2 gerçek yapraklı dönemi arasında teklemeden önce Yabancootlar: Erken çimlenenlere karşı kotiledon-2 yaprak
Şeker Pancarı Farekulağı (Anagalis arvensis) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Sirken(Chenopodium album ) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Şeytan elması (tatula)(Datura stromonium) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Sarmaşık çoban değneği(Polygonum convolvulus) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Yabani turp(Raphanus raphanistrum ) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Yabani hardal(Sinapis arvensis) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Köpek üzümü(Solanum nigrum) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Adi yavşan otu(Veronica hederifolia) 250 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Kırmızı köklü tilkikuyruğu(Amaranthus retroflexus) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Çobançantası(Capsella bursa-pastoris) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Yatık sirken(Chenopodium vulvaria) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Uzun süpürge otu (Descurania sophia) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Hakiki şahtere(Fumaria officinalis) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Dil kanatan (Gallium aparine) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Kokulu sarı taş yoncası(Melilotus officinalis) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Gelincik(Papaver rhoeas) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Adi soda otu (Salsola kali) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Kanarya otu(Senecio vulgaris) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancı otlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı İtalyan Sığırdili (Anchusa azurea) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde
Şeker Pancarı Şifa Otu (Erigeron canadense) 350 ml/da Şekerpancarı: 4-6 gerçek yapraklı dönem, Yabancootlar: 2-6 yapraklı genç dönemlerinde

ZUCRONAL OF, yabancı otların 2-6 yapraklı oldukları genç dönemlerinde kullanılmalıdır. Hava sıcaklığı 25 °C’nin üzerinde ise ilaçlama yapılmamalı, günün serin saatlerinde kullanılmalıdır. Yağmur veya çiğden ıslanmış yabancı otlara bitki koruma ürünü atılmamalıdır. İlaçlamadan sonra 6 saat içinde yağmur olmamalıdır.

Zucronal® OF (112g/L Ethofumesate + 91 g/L Phenmedipham +71 g/L Desmedipham) Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 L. olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır..

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:
Şekerpancarı kotiledon-2 yaprak döneminde iken bitki koruma ürününe karşı çok hassas olduğundan dekara 75 ml’den fazla kullanmayınız ve KATLAMA İLAÇLAMA YAPMAYINIZ. Bitki koruma ürününü kullanırken, şekerpancarının dönemine göre tavsiye edilen dozlara mutlaka uyunuz.

Benzer Ürünler

Ürün ile aynı kategoriden ürünler