AGROBEST GRUP A.Ş

ENTEGRE KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KVKK VE ENERJİ POLİTİKAMIZ

Zirai İlaç İmalat ithalat ve İhracatı yapan Agrobest Grup AŞ bünyesindeki tüm çalışanlar Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemlerini ana politikası olarak benimsemiştir. Çalışanlarımız bu sistemleri uygulamaktan, geliştirmekten ve gerekli kaynakları sağlamaktan sorumludur.

 • Agrobest Grup "kalite kültürünü" yaratmak,
 • Agrobest Grup içerisinde kalite standartlarını yerleştirmek,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerini sürekli iyileştirmek,
 • Şirket performansı ve üretimin verimliliğini artırmak,
 • Müşteri memnuniyeti sağlamak, iç ve dış gereklilikleri karşılamak,
 • Ulusal ve uluslararası mevzuat gerekliliklerine uymak,
 • Paydaşlarıyla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,
 • Toplum ve çevreye saygılı olarak çalışmak,
 • Küresel kaynakları korumak ve enerji verimliliğini sağlamak,
 • Kirliliğin önlenmesini sağlamak, atıkları azaltmak, öncelikle geri kazanımı olmak üzere atıkların bertarafını sağlamak,
 • Tüm çalışanlar için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin tüm faaliyetlere yayılmasını sağlamak,
 • Çalışanları İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bireysel sorumluluk almaya teşvik eden bir kültür geliştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalışmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarından çalışanların katılımını teşvik etmeyi ve açık iletişim ortamı sağlamak,
 • Tedarikçi ve müşterilerimizi, sürekli gelişmeyi amaçladığımız kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve enerji alanlarında bize katılmaya teşvik etmek,
 • Yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere uymak,
 • Yönetim sistemlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlara göre sürekli canlı tutmak, gözden geçirmek ve geliştirmek,
 • Daima yasal gerekliliklere uymak, mevcut başarılı uygulamalar ile enerji verimli ve düşük çalışma maliyetli teknolojileri adapte ederek enerji maliyetlerini düşürmek, atıkları ortadan kaldırarak enerji kaynaklarını korumak,
 • Faaliyetlerinde enerji verimliliğini artırmak için amaç ve hedefler koymak,
 • Yönetimin kaynak desteği ile hedeflere ulaşmak için sürekli iyileştirmeyi süreçlere uyarlamak, bireysel ve bölüm bazlı başarıları takip ederek ve ödüllendirmek,
 • Proses, tesis, ekipman ve hizmetlerin enerji verimlilik esasına göre tasarlanması ve satın alınmasını destekleyen bilgilerin kullanılabilirliğini sağlamak,
 • Kurum personelini enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda eğitmek, enerjiyi verimli kullanma alışkanlıklarını desteklemek, gerekli gördüğü durumlarda, akademik ve profesyonel destek almak ve enerji tasarrufu girişimlerinde devlet kuruluşları ve diğer kuruluşlarla ortaklıklar kurmak,
 • Enerjiyi verimli kullanmak, çevre kirliliğini önleyici çalışmalar yapmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
 • Enerji hedeflerinin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iş sürekliliğini sağlamak,
 • Tedarikçilerimizin üretimlerinde, enerji politikamız doğrultusunda enerjinin verimli kullanılması amacıyla yapacakları çalışmalarda bilgi desteği sağlamak ve şirketimizde yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmek firmamız ve çalışanlarımızın en temel görevi ve samimi taahhüdüdür.