BAĞDA UNLUBİT ZARARLISI

Unlubit ((Planococcus citri, P. ficus), ergin dişi oval ve yassı biçimde, vücut rengi sarı veya sarımsı turuncudur. Ancak, üzeri un görünümünde beyaz mumsu tabaka ile örtülü olduğu için beyaz renkte görünür.

Unlubit Yaşam Döngüsü

Mayıs sonunda kışlağı terkeden ergin ve larvalar, beslenmek üzere asmanın yeşil kısımlarına tırmanırlar. Yaz ortalarında, taneler sulanmaya başlayınca salkımlara geçiş başlar. Unlubit sıcak ve nemli yerleri seven bir zararlıdır.

Planococcus_citri_life_cycle

Bağda Zarar Şekli

Unlubit (Planococcus citri, P. ficus) asmanın her tarafına yayılarak, yaprak, sürgün, salkım ve gövdede zarar yapar. Bitki özsuyunu emerek asmanın zayıflamasına, verimden düşmesine ve sonunda kurumasına neden olur. Unlubit’in salgıladığı tatlımsı maddeler saprofit mantarların gelişmesi için iyi bir ortam sağlar. Meydana gelen akıntı, asmaların her tarafını kaplayarak siyahlık yapar, özümlemeye engel olur. Bitki özsuyunun emilmesi, solunumu ve fotosentezi engelleyen akıntı oluşumu sonucu ürün azalır, kalite düşer ve sonunda bitki tamamen kurur.

bagda_unlubit_zarari

Unlubit Zararlı Olduğu Bitkiler

Asma, turunçgil, armut, nar, kayısı, süs ve sera bitkilerinde zararlı olmaktadır.

Unlubit ile Mücadele Yöntemleri

1. Kültürel Önlemler

Çok su tutan taban arazide ve gölgelik yerlerde bağ kurulmamalıdır. Zorunlu kalındığı takdirde asmalar seyrek dikilmeli ve dallar yükseltilmelidir. Bulaşma görülen bağlarda bulaşık asmaların yaprakları seyreltilmeli, salkımların havalanması temin edilmelidir. Ayrıca kışın budama yapılırken kabuklar soyularak zararlı yoğunluğunun azalması sağlanmalıdır.

2. Kimyasal Mücadele

Unlu bit’e karşı mücadele iki devrede yapılır.

Birinci devre: Asmanın gövdesinde, kabuklarda ıslaklık görülmeye başladığı ve Unlubitin yeşil aksama doğru yürümeye başladığı devredir. Bu devrede koruklar yaklaşık nohut büyüklüğündedir.

İkinci devre: Unlubitin yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin sulanmaya başladığı devredir. Ancak, birinci devrede zararlı birkaç asmada ve çok seyrek olarak bulunmuşsa sadece ikinci devrede ilaçlama yapılmalıdır. İlk devrede asmaların çoğunda bulaşma saptanırsa ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki devrede de ilaçlama yapmak zorunludur. İlaçlamalarda gövde, sürgün ve salkımların iyice ilaçlanmasına dikkat edilmeli, ilaçlama kaplama şeklinde yapılmalıdır.

Kimyasal Mücadelede Kullanılacak İlaçlar ve Dozları

Ürün Adı, Etkili Madde adı ve oranı, Grubu, Dozu ve Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki Süre ilgili bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. Kullanılabilecek diğer ruhsatlı insektisitler ile ilgili güncel bilgilere www.bku.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Tablo 1: Bağda Planococcus sp.’nin mücadelesinde kullanılabilecek insektisitler

Ürün

Aktif

Grubu

Dozu

Son İlaçlama ile Hasat Arasındaki süre

NİVATHİON 60 EC

650 g/L Malathion

İnsektisit

150 ml/100 l su Tüm dönemlerde

7 gün

NAVIGATOR

100 g/L Spirotetramat

İnsektisit

100 ml /100 l su, nimf, ergin

14 gün

SAF-T-SIDE

700 g/L Mineral Yağ

İnsektisit/Yazlık Yağ

1000 ml/100 l su

-